Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΙΤ

με λίγα λόγια

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΤ

Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική, το ίδιο και οι ανάγκες και απαιτήσεις πληροφορικής τους. Συγκεκριμένα, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές της αγοράς αν θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Τα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης πρέπει να χρησιμοποιηθούν στρατηγικά ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις και τις αλλαγές της αγοράς και συχνά τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιεί μια εταιρία προδιαγράφουν και το μέλλον της.

Η NETECO σας βοηθά να διασφαλίσετε το μέλλον της επιχείρησης σας.

Ξεκινάμε από το να αναλύουμε την υπάρχουσα κατάσταση της πληροφοριακής υποδομής σας Μαζί με εσάς σχεδιάσουμε την επιθυμητή  κατάσταση της πληροφοριακής υποδομής και τις αναγκαίες  διαδικασίες προσαρμογής για την ανάπτυξη της εταιρίας σας.

Σκεπτόμενοι το επενδυτικό κόστος (TCO) και τον δείκτη επιστροφής της επένδυσής σας (ROI), φτιάχνουμε ένα σχέδιο που θα φέρει το πληροφοριακό σύστημα βήμα προς βήμα στο επιθυμητό επίπεδο.

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε στην εφαρμογή ενός νέου έργου ή η επέκταση ενός υπάρχοντος γίνεται με τα παρακάτω βήματα :

 • check

  Καταγραφή της πραγματικής κατάστασης (IT Audit)
 • check

  Προσδιορισμός των απαιτήσεων
 • check

  Σχεδιασμός λύσης
 • check

  Υπολογισμός του ROI / TCO
 • check

  Δημιουργία σχεδίου έργου
 • check

  Υλοποίηση του έργου